System Wymiany Informacji o podatku VAT

Powiększ
System Wymiany Informacji o podatku VAT

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów VAT swoich kontrahentów unijnych.
Weryfikacji można dokonać na stronie:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=pl

System Wymiany Informacji o podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System, w skrócie VIES) to system informatyczny umożliwiający wymianę informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Za jego pośrednictwem administracje podatkowe krajów członkowskich mają również możliwość wymiany informacji dotyczących transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty. Podatnicy VAT dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązani są do posiadania unikalnego numeru VAT przyznanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przez administrację podatkową państwa członkowskiego UE, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Każde państwo członkowskie posiada odmienną strukturę numerów unijnych, w Polsce na numer ten składa się dziesięć cyfr poprzedzonych dwuliterowym kodem kraju, czyli „PL”. Numer ten uprawnia podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych, administracja podatkowa zyskuje natomiast możliwość szybkiej weryfikacji statusu podatkowego polskiego i unijnego podatnika. Aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje w Unii Europejskiej System Wymiany Informacji o podatku VAT jest Rozporządzenie nr 1798/2003 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

Data dodania: 17.06.2013, Odsłon: 2311.
N