Inwentaryzacja transgranicznych połączeń komunikacyjnych

Powiększ
Inwentaryzacja transgranicznych połączeń komunikacyjnych

W dniu 4 lipca 2013 r . odbyły się spotkania przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” oraz powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego, których celem było omówienia zagadnień związanych z dostępnością infrastruktury komunikacyjnej  w powiązaniu z przejściami granicznymi znajdujących się na obszarach tychże powiatów oraz możliwością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego łączącego polskie i słowackie miejscowości przygraniczne. Spotkania w Powiecie Nowosądeckim i Gorlickim stanowią pierwsze z serii spotkań zaplanowanych w ramach projektu  pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu „Tatry”” w związku z działaniem mającym na celu przeprowadzenie inwentaryzacji transgranicznych połączeń komunikacyjnych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Zagadnienia z tym związane stanowić będą jeden z tematów poruszanych podczas zaplanowanego na listopad Polsko-Słowackiego Forum Gospodarczego.

Data dodania: 09.07.2013, Odsłon: 1910.
N