Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Powiększ
Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie podpisano Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do Umowy z 1994 r. obejmują regulacje dotyczące opodatkowania dywidend i odsetek. Protokół wprowadza zwolnienie dywidend z podatku u źródła w przypadku, gdy ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy. W odniesieniu do odsetek, Protokół przewiduje opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają wg stawki 5 proc. kwoty brutto odsetek.  Kolejną istotną zmianą, którą wprowadza Protokół, jest uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową. Zgodnie z Protokołem dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal stosowała będzie jako podstawową metodę, metodę wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmuje natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów. Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia przyznawania korzyści umownych oraz zawiera pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD.

Tekst Protokołu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1154747/20130801_Protokol_Slowacja_pl.pdf

źródło: Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl

Data dodania: 11.11.2013, Odsłon: 2464.
N