Zaproszenie na Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu "Tatry"

Powiększ
Zaproszenie na Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu "Tatry"
             Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na Forum Społeczno-Ekonomiczne, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Forum objęte zostało patronatem honorowym przez Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie Pana Tomasza Chłonia, Ambasadora Republiki Słowackiej w Warszawie Pana Vasila Grivnę oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowę. Partnerami wydarzenia są: Preszowska Regionalna Izba Słowackiego Izby Handlu i Przemysłu oraz Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Forum organizowane jest w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 
              Forum stanowić będzie miejsce debaty o istotnych dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego kwestiach zebranych w dwóch blokach tematycznych.
              Pierwsza część Forum podejmie problematykę mobilności regionalnej oraz funkcjonowania i organizacji polsko-słowackich transgranicznych powiązań komunikacyjnych jako elementów niezwykle istotnych z punktu widzenia dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz podniesienia jego atrakcyjności turystycznej. Panel naukowców Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Geografii Słowackiej Akademii Nauk zaprezentuje rezultaty prac i przeprowadzonych badań nad dostępnością komunikacyjną obszaru pogranicza polsko-słowackiego w kontekście powiązań społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania potencjału turystycznego regionu. Przedstawione zostaną również rezultaty zleconej przez Związek Euroregion „Tatry” analizy eksperckiej dotyczącej istniejącego stanu oraz potrzeb w zakresie transgranicznej komunikacji publicznej.
              Druga część Forum, zatytułowana "Słowacja - twój partner w interesach", koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z wspieraniem i intensyfikacją przedsiębiorczości jako istotnego czynnika warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru pogranicza polsko-słowackiego.  Zaprezentowane zostaną dotychczasowe rezultaty i planowane dalsze działania oraz projekty polskich oraz słowackich instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Przedstawione zostaną również praktyczne wskazówki i informacje dotyczące warunki, przepisy i procedury podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji, zebrane w formie poradnika dla przedsiębiorców wydanego w ramach realizowanego przez Związek Euroregion "Tatry" mikroprojektu pt. "Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej".
 
 
PL   
 
SK    
Data dodania: 19.11.2013, Odsłon: 2372.
N