Znaczący wzrost wysokości kar

Powiększ
Znaczący wzrost wysokości kar

Od listopada 2013 w Słowacji ulęgły  zwiększeniu  kary finansowe za nielegalne zatrudnienie pracownika. Za nielegalne zatrudnienie dwóch i więcej pracowników kara będzie wynosić co najmniej 5 000 EUR.

Według stanu sprzed wdrożenia noweli,  pracodawca bez względu na ilość nielegalnie zatrudnionych pracowników mógł  zapłacić karę w wysokości od 2 000 EUR  do 200 000 EUR. W latach 2011 i 2012 pracodawcom udzielono 245 kar w sumarycznej wysokości 510 000 EUR, co oznacza, że średnia jednostkowa  kara wynosiła 2 082 EUR.

Wzrosła również kara finansowa w dolnej i górnej granicy za niespełnienie prawem stanowionych przepisów a to z dotychczasowych 65 do 650 EUR  na odpowiednio 100 do 1 000 EUR. Powyższe dane wynikają z noweli ustawy o inspekcji pracy, która weszła w życie od 1.11.2013 roku.

Słowackie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oczekuje, że wdrożenie noweli przyniesie zmniejszenie ilości przypadków nielegalnego zatrudnienia na 100 w 2014 roku, 80 w 2015r i 65 w 2016r.

 

Źródło: Internet     

Opracował: Piotr Cebulski

Data dodania: 14.11.2013, Odsłon: 2238.
N