Aktualności

 • 25.01.2022

  Poradnik dla biznesu Polska-Słowacja 2022

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Poradnika dla biznesu Polska-Słowacja 2022. Publikacja ma na celu wzbogacenie potencjału współpracy oraz rozwoju gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Słowacji, a także rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach Tatr. Wydawcą jest Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Poradnik znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami https://business.krakow.pl/ https://www.facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie/
 • 26.07.2021

  Zaproszenie do współpracy z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie

  Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją
 • 15.06.2021

  Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Słowacją w 2020 roku

  W stosunkach Polski ze Słowacją obowiązują dwie umowy dwustronne o tematyce gospodarczej: - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i majątku z 18.08.1994 r., - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 18.08.1994 r. W przypadku Polski i Słowacji można śmiało powiedzieć, że wspólna granica, pomimo faktu, że chodzi o teren górski, jest czynnikiem stymulującym wzajemne kontakty, także gospodarcze. Sprzyja im również bliskość językowa i kulturowa, dotychczasowe tradycje współpracy (także z czasów Czechosłowacji) oraz fakt, że oba państwa należą do Unii Europejskiej.
 • 15.06.2021

  Gospodarka Słowacji w 2020 r.

  W przypadku sytuacji gospodarczej Słowacji ubiegły rok jest często porównywany do 2009 r., tzn. roku światowego kryzysu gospodarczego. Jednak sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 może mieć bardziej znaczące konsekwencje niż kryzys sprzed dekady. Ogólnie można ocenić, że sytuacja gospodarcza w poszczególnych kwartałach roku była przede wszystkim funkcją wprowadzanych obostrzeń epidemiologicznych, które nie pozostawały bez wpływu na aktywność gospodarczą. Taki rozwój wypadków wymagał aktywnej stymulacji gospodarki i wsparcia dla przedsiębiorców ze strony rządu, ale wstępne prognozy – zakładające głęboką recesję i skokowy wzrost bezrobocia – nie sprawdziły się. W 2020 r. PKB Słowacji wyniósł 91,1 mld EUR, co stanowi spadek o 2,98% w cenach bieżących. W cenach stałych PKB wyniósł 84,5 mld EUR (spadek o 5,2%).
 • 22.09.2020

  Warunki założenia konta bankowego na Słowacji przez obywatela polskiego

  Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają możliwość zakładania kont bankowych na terenie Słowacji. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustalają poszczególne banki. Oznacza to, że za każdym razem należy najpierw skontaktować się z wybranym oddziałem banku, np. w Popradzie, Żylinie czy Bratysławie i zapytać o taką możliwość oraz o podanie szczegółowych warunków.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
N