Aktualności

 • 18.10.2013

  XII Forum Gospodarcze w Spiskiej Nowej Wsi

  Informujemy, iż w dniu 24 października 2013 r. w Spiskiej Nowej Wsi odbędzie się XII Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze. Organizatorem wydarzenia jest jest Stowarzyszenie Region "Tatry" z siedzibą w Kieżmarku. Forum Gospodarcze objęte zostało honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Narodowej RS Pavla Paški i Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji Jego Ekscelencji Tomasza Chłonia.
 • 02.10.2013

  Podatek dochodowy na Słowacji

  Jest oczywiste, że Bratysława jako najbogatszy region Słowacji odprowadza najwyższe podatki. Nikt się nie spodziewał, że różnica pomiędzy nią a reszta kraju będzie taka ogromna. Przeprowadzone porównanie wykazało, że mieszkańcy Bratysławy w ubiegłym roku przy podatku dochodowym od osób fizycznych odprowadzili prawie dwa razy więcej niż mieszkańcy innych słowackich województw razem wzięci.
 • 09.07.2013

  Inwentaryzacja transgranicznych połączeń komunikacyjnych

  W dniu 4 lipca 2013 r . odbyły się spotkania przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” oraz powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego, których celem było omówienia zagadnień związanych z dostępnością infrastruktury komunikacyjnej w powiązaniu z przejściami granicznymi znajdujących się na obszarach tychże powiatów oraz możliwością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego łączącego polskie i słowackie miejscowości przygraniczne.
 • 17.06.2013

  System Wymiany Informacji o podatku VAT

  Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów VAT swoich kontrahentów unijnych. Weryfikacji można dokonać na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=pl
 • 24.04.2013

  Spotkanie z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

  W dniu 16 kwietnia 2013r. Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Cebulski spotkali się z Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie, Panem Tomaszem Chłoniem. Jednym z celów wizyty w Bratysławie było zaprezentowanie założeń, celów i działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry”.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
N