III. KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Powiększ
III. KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA, SŁOWACKA IZBA HANDLU I PRZEMYSŁU ŽILINA
we współpracy z REGIONALNĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ W KATOWICACH
serdecznie zaprasza na
III. KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
21 Września 2016 od 9:00 hod.
Hotel Grand****, Jasná, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš
 
Główne Tematy Kongresu: TRANSPORT / LOGISTYKA / INFRASTRUKTURA / BIZNES MIXER
 
Patronat nad Kongresem objeli:
Prezydent Republiki Słowackiej,
Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej
Prezes kraju Żylińskiego
Prezes kraju Trenczyńskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
 
 
PROGRAM :
09:00-10:00 Rejestracja uczestników / Networking
10:00-10:15 OTWARCIE - PRZEMÓWIENIA WSTĘPNE
Dušan Krištofík, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie
Piotr Drobniak, I radca, Wydział Polityczno - Ekonomiczny
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie
 
10:15-10:45 SŁOWACKI EKSPORT DO POLSKI I VICE VERSA – DWA PUNKTY WIDZENIA
Mája Vargová, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie
Vladislav Chlipala, Ambasada Słowacji w Warszawie
 
10:45-11:15 TRANSPORT INTERMODALNY VIA DCT GDAŃSK – Oknem Na Świat Eksportu V4
Dominik Landa, DCT Gdańsk
 
11:15-11:45 JAK EFEKTYWNA DROBNICOWA SIEĆ TRANSPORTOWA WSPIERA EKSPANSJE MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z V4 NA RYNKACH EUROPY ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ
Przedstawiciel RABEN Group
 
11:45-12:15 DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY NA SŁOWACJI – KIA (SK)/Hyundai(CZ)
Studium Przypadku
Przedstawiciel Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Przedstawiciel Kia Motors Slovakia s.r.o.
 
12:15 - 14:30 Lunch - Networking - Biznes Mixer
Firmy z sektorów: FMCG, Motoryzacja, Rynek Spożywczy, Chemia, Budownictwo
 
14:30 Zakończenie Kongresu
 
 
Uczestnictwo w Kongresie jest BEZPŁATNE po uprzednim zarejestrowaniu się pod adresem: zahrza@za.scci.sk
Dodatkowe informacje można otrzymać: SOPK ŽRK, Róbert Vydra, T: +421-41-7235 102, M: +421-949 727 801,
zahrza@za.scci.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data dodania: 03.08.2016, Odsłon: 1981.
N