Aktualności

 • 19.11.2013

  Zaproszenie na Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu "Tatry"

  Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na Forum Społeczno-Ekonomiczne, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Forum objęte zostało patronatem honorowym przez Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie Pana Tomasza Chłonia, Ambasadora Republiki Słowackiej w Warszawie Pana Vasila Grivnę oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowę. Partnerami wydarzenia są: Preszowska Regionalna Izba Słowackiego Izby Handlu i Przemysłu oraz Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Forum organizowane jest w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 • 14.11.2013

  Znaczący wzrost wysokości kar

  Od listopada 2013 w Słowacji ulęgły zwiększeniu kary finansowe za nielegalne zatrudnienie pracownika. Za nielegalne zatrudnienie dwóch i więcej pracowników kara będzie wynosić co najmniej 5 000 EUR. Według stanu sprzed wdrożenia noweli, pracodawca bez względu na ilość nielegalnie zatrudnionych pracowników mógł zapłacić karę w wysokości od 2 000 EUR do 200 000 EUR. W latach 2011 i 2012 pracodawcom udzielono 245 kar w sumarycznej wysokości 510 000 EUR, co oznacza, że średnia jednostkowa kara wynosiła 2 082 EUR. Wzrosła również kara finansowa w dolnej i górnej granicy za niespełnienie prawem stanowionych przepisów a to z dotychczasowych 65 do 650 EUR na odpowiednio 100 do 1 000 EUR. Powyższe dane wynikają z noweli ustawy o inspekcji pracy, która weszła w życie od 1.11.2013 roku. Słowackie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oczekuje, że wdrożenie noweli przyniesie zmniejszenie ilości przypadków nielegalnego zatrudnienia na 100 w 2014 roku, 80 w 2015r i 65 w 2016r. Źródło: Internet Opracował: Piotr Cebulski
 • 11.11.2013

  Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie podpisano Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
 • 04.11.2013

  Wzrost płac słowackich pracowników

  Płace słowackich pracowników wzrosną o 3% Słowaccy pracodawcy planują wzrost płacy podstawowej w przyszłym roku, międzyrocznie o 3%.
 • 18.10.2013

  XII Forum Gospodarcze w Spiskiej Nowej Wsi

  Informujemy, iż w dniu 24 października 2013 r. w Spiskiej Nowej Wsi odbędzie się XII Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze. Organizatorem wydarzenia jest jest Stowarzyszenie Region "Tatry" z siedzibą w Kieżmarku. Forum Gospodarcze objęte zostało honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Narodowej RS Pavla Paški i Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji Jego Ekscelencji Tomasza Chłonia.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
N